logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Матвійчук Віктор Андрійович

Освіта:
1971–1977 р. – Вінницький політехнічний інститут, вечірній факультет.
1977 р. – Інженер-механік за спеціальністю «технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», (диплом з відзнакою).
1981-1984. – Ленінградський ордена Леніна політехнічний інститут ім. М. І. Калініна, цільова аспірантура.
1984 р. – Кандидат технічних наук за спеціальністю "Процеси та машини обробки тиском".
2006-2009 р.. – Докторант Донбаської державної машинобудівної академії
2010 р. – Доктор технічних наук за спеціальністю "Процеси та машини обробки тиском".
2015 р. – Професор кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК.

Досвід роботи:
1973 – 1975 р. – технік-конструктор, інженер-конструктор ВГТ ВЗРТА.
1975 – 1981 р. – інженер НДЧ, асистент кафедри опору матеріалів Вінницького політехнічного інституту.
1984 – 1997 р. – старший викладач, доцент кафедр: опору матеріалів, теорії механізмів машин і деталей машин, прикладної механіки, технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин.
1998-2002 р. – доцент кафедри менеджменту та інформаційних систем ВІРЕУ, доцент кафедри економіки та управління Вінницької філії МАУП.
2002-2006 р. – доцент кафедри фінансового контролю і аналізу ВТЕІ КНТЕУ.
2010 р. – начальник відділу науки та міжнародних зв’язків, професор кафедри фінансового контролю та аналізу ВТЕІ КНТЕУ.
2011 – 2013 р. заступник директора ННІ Аграрної економіки ВНАУ з наукової роботи, професор кафедр ПОПХВ і міжнародної економіки.
З 2 вересня 2013 р. – завідувач кафедри «Електротехнічні системи, технології та автоматизація в АПК», професор кафедри ЕСТА Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота
Наукові інтереси пов’язані з розвитком енерго- і ресурсозберігаючих технологій в машинобудуванні та агропро-мисловому комплексі.
Досягнення: понад 220 публікацій, із яких 3 монографії, 1 підручник з грифом МОН України, 17 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 4 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

246

Події у світлинах