logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Мамалига Василь Степанович

 Місце та дата народження

04.08.1942 р., с. Вишнопіль Тальнівського р-ну Черкаської обл.

Освіта

 • 1956-1960: Тальнівський сільськогосподарський технікум, спеціальність – агроном-польовод;
 • 1960-1965: Агропедагогічний факультет Уманського СГІ, спеціальність – вчений агроном-польовод,  викладач біології та с.-г. дисциплін у загальноосвітніх середніх школах і с.-г. технікумах;
 • 1971-1974: аспірантура Інституту молекулярної біології та генетики АН УРСР, м. Київ, спеціальність 03.00.15 – «Генетика»;

 Кар’єра

 Викладацька робота  

 • 1964 р. – Комишуватська СШ Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл. – вчитель виробничого навчання;
 • 1965 р. – Кустовецька СШ Хмільницького р-ну Вінницької обл. – вчитель німецької мови  5 – 11 кл.
 • 1965-1966  - служба в Збройних силах СРСР;
 • 1966-1968 – заступник директора та вчитель біології Сулківської восьмирічної школи  Хмільницького р-ну Вінницької обл.;
 • 1968-1970 – служба в кадрах Збройних сил СРСР;
 • 1974 – 1978 – молодший науковий співробітник Інституту кормів , м.Вінниця
 • 1975 – кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 «Генетика»;
 • 1978  - 1982 – старший науковий співробітник Інституту кормів;
 • 1982 – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет;
 • 1997 р. – професор кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин;

 Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1983 – Міжнародний науковий симпозіум з хімічного мутагенезу, м.Москва;
 •  1995 - Міжнар. наук. конф. «Україна в світових земельних, продовольчих  і кормових ресурсах і економічних відносинах», м.Вінниця;
 • 2003 –«Біол. науки і проблеми рослинництва - Умань, УДАУ;
 • 2003 - Міжнарод. наук. конф. «Сучасний стан та перспективи функціонування дорадчої служби в аграрній сфері» - м.Вінниця;
 • 2006 - Міжнарод. наук. конф. «Фактори експериментальної еволюції оргаізмів»;
 • 2007 - Сучасні проблеми біології, екології та хімії. – м.Запоріжжя;
 •  2007 - Досягнення і проблеми генети-ки, селекції та біотехнології, м.Київ ;
 • 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 - Міжнарод. наук. конф. «Фактори експериментальної еволюції оргаізмів»;
 • 2012 – ІІІ Міжнародна наук.конф. «Идеи Н.И.Вавилова в современном мире», г.Санкт-Перербург;
 • 2012 – ХІІ «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин та мікроорганізмів» м.Київ;
 • 2016 - Всеукр.наук.-практ.конф. «Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці», м.Вінниця;
 • 2016, 2017, 2018 - Міжнародна наукова конференція «Селекційно-генетична наука і освіта»;
 • 2018 - Всеукраїнська наук. конф. «Селекція с.-г. рослин у ХХІ столітті: теорія і практика, реалії та перспективи», м.Львів;

 Основні публікації

Матеріали конференцій

Статті (за останні 5 років):

 •  Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності грунтів / Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С., Максімов А.М. - Фактори  експерим. еволюц. організ: Зб.наук.пр./НАН Укр., Укр.т-во ген.і селекц.; редкол.:В.А.Кунах.- К.: Логос,2014.- Т.15.- С.153-156.
 • Викладання генетики як однієї з базових дисциплін при підготовці технолога з агрономії  / Мамалига В.С.- Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці: Матеріали Всеукр.наук.-практ.конф., 17.02.2016 р. [Електронний ресурс]. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С.212-218.
 • Система вивчення курсу генетики в програмі підготовки бакалавра за напрямом 6.090101 «Агроночія» / Мамалига В.С. - Селекційно-генетична наука і освіта // Матеріали міжнародної наукової конференції / [Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2016. – С.221-224.
 • Оцінка генофонду люцерни та його використання в селекції за умов підвищеної кислотності грунтів - Фактори  експерим. еволюц. організ: Зб.наук.пр./НАН Укр., Укр.т-во ген.і селекц.; редкол.:В.А.Кунах.- К.: Логос,2016.- Т.18.- С.176-180.
 • Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів// Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С. - Фактори  експерим. еволюц. організ: Зб.наук.пр./НАН Укр., Укр.т-во ген.і селекц.; редкол.:В.А.Кунах.- К.: Логос,2017.- Т.21.- С.102-106.
 • Ідеї М.І.Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» / Мамалига В.С. Мазур О.В. - Вісник Львівського НАУ: агрономія. 2018. № 22 (1). С. 8-12.

 Наукові інтереси

 • Генетика багаторічних бобових і злакових трав
 • Селекція багаторічних бобових трав

                                                  

 

 

1205

Події у світлинах