logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Ковбаса Володимир Петрович

Місце та дата народження:
м. Постави, Вітебської обл., Білорусь
26.02.1960 р.

Освіта:
- 1981-1986: факультет механізації сільського господарства Української сільськогосподарської академії, спеціальність – інженер-механік;
- 1986-1989: аспірантура Українського науково-дослідного інституту механізації та електрифікації сільського господарства, спеціальність – 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва»,
- 1999-2002: докторантура Національного аграрного університету.

Кар'єра:
- З серпня 1978 року по травень 1979 року –водій Щорського об’єднання по виробництву кормів м. Щорс.
- З травня 1978 року по травень 1981 року – служба в Радянській Армії.
- З травня 1981 року по серпень 1981 року – водій Щорського об’єднання по виробництву кормів м. Щорс.
- З серпня 1986 року по грудень 1986 року – інженер Щорського ремонтно-транспортного підприємства, м. Щорс.
- З січня 1990 року по червень 1994 року – молодший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту механізації та електрифікації сільського господарства, с.м.т. Глеваха.

Викладацька діяльність - з 1994 року (викладаю навчальні дисципліни: «Сільськогосподарські машини», «Основи наукових досліджень», «Автомобілі», «Теорія двигунів внутрішнього згорання», «Теплотехніка», «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів», «Опір матеріалів», «Землеробська механіка», «Теорія розрахунку сільськогосподарської техніки», «Теорія розрахунку машин лісового комплексу», «Прикладні комп’ютерні технології», «Експериментальні методи досліджень», «Механіка лісогосподарських матеріалів», «Механіка сільськогосподарських матеріалів», «Механіка контактної взаємодії»)
- З липня 1994 року по серпень 2002 року – доцент кафедри «Сількогосподарські машини» НАУ
- З серпня 2002 року по серпень 2003 року – доцент кафедри «Автомобільний транспорт» Міжнародного відкритого університету розвитку людини
- З серпня 2003 по серпень 2006 року доцент кафедри «Сільськогосподарського машинобудування» НАУ
- З серпня 2004 по липень 2006 року доцент кафедри «Опору матеріалів» НАУ
- З липня 2006 по травень 2017 року в.о. завідувача кафедри, завідувач кафедри, професор кафедри «Сільськогосподарського машинобудування» (наступні перейменування та об’єднання -- «Сільськогосподарського машинобудування та обладнання лісового комплексу», «Автотракторного, сільсько- та лісогосподарського машинобудування», «Тракторів, автомобілів та біоенерггосистем» НУБіПУ
- З травня 2017 по червень 2017 року професор кафедри «Механіки» НУБіПУ
- З серпня 2017 року і по теперішній час – професор кафедри «Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці»

Науково-дослідна робота:
- Участь у роботі двох спеціалізованих вчених рад: за спеціальностями 05.05.11; 05.05.02; 05.05.04; 05.05.05 з 2008 р. по теперішні час
- Підготовка наукових кадрів. Безпосередньо під моїм керівництвом захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня к.т.н. за спеціальностями 05.05.11, 05.05.04. (в тому числі дві роботи іноземних громадян). Веду підготовку одного аспіранта.
- З 1996 р. по 2002 рік постійно (за сумісництвом) працював відповідальним виконавцем на держбюджетних науково-дослідних темах
- З 2015 по 2016 роки був керівником НДР, що отримана на конкурсній основі
- Остання наукова тематика (керівник теми «Механіко-технологічне обґрунтування зниження шкідливого впливу ходових систем енергетичних засобів та польових машин на ґрунт» 2017-2019 рр) отримана на підставі конкурсу МОН України, об’єм фінансування 1150 тис. грн. Виконана 1/6 частина роботи. Робота припинена у зв’язку зі звільненням.

Основні публікації - маю більше за 160 наукових статей (7 в іноземних виданнях з них 3 в SCOPUS), 25 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, 4 монографії та 1 навчальний посібник з грифом МОН.

Наукові інтереси:
- Контактні задачі взаємодії деформівних тіл неузгодженої геометричної форми. Визначення розподілу та величин деформацій і напружень в тілах, що контактують, в залежності від прикладених навантажень, геометричних параметрів цих тіл та їхніх механічних властивостей.
- Взаємодія робочих органів машин з матеріалами та середовищами сільськогосподарського, лісового господарства, будівельного, дорожнього призначення, продукцією сільськогосподарського виробництва та первинної переробки.
- Напрямок вирішення задач – обґрунтування геометричних параметрів та кінематичних режимів роботи робочих органів в залежності від технологічних задач та механічних властивостей матеріалів та середовищ, на які спрямована дія робочих органів.
- Взаємодія деформівних коліс із деформівними поверхнями. Робота спрямована на визначення розмірів та границь зон контакту, розподіл сил та тисків в зоні контакту, деформацій поверхонь колеса та опорної поверхні, визначення опору перекочуванню та ін. в залежності від деформаційних властивостей матеріалів колеса та поверхні, прикладених сил та моментів, геометричних розмірів колеса та кінематичних режимів його перекочування.
- Оптимізаційні (варіаційні) задачі пошуку оптимальних режимів руху та оптимальних поверхонь для забезпечення заданого режиму.
- Задачі статики та динаміки сипких дискретних середовищ. Визначення розподілу напружень сипкого середовища в ємностях, умови утворення склепіння та способи його усунення.
- Задачі вимушених коливань сипких дискретних середовищ під дією збурюючих сил з боку робочих органів.

199

Події у світлинах