logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Черняк Володимир Максимович

 

 

Місце і дата народження

17.05.1948 р., с. Онишківці, Шумського р-ну, Тернопільської обл.

Освіта:

 • 1970 р.: Тернопільський державний педагогічний інститут, вчитель біології і хімії;
 • 1986 р. нагорода «Відмінник охорони природи УРСР»;
 • 1988 р.: захист кандидатської дисертації та отримання наукового ступеня кандидата біологічних наук, 03.00.05 – ботаніка;
 • 2005 р.: захист докторської дисертації та отримання наукового ступеня доктора біологічних наук, 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація;
 • 2008 р. нагорода «Відмінник освіти України»;
 • 2011 р. присвоєно вчене звання професора.

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 1970 року.

 • 1970-1988 р. вчитель біології і хімії в середній школі с. Рудка;
 • 1988-2007 н.р. працював у Тернопільському національному педагогічному університеті на різних посадах: старший викладач, доцент, завідувач кафедри природознавства, професор;
 • З 2007 р. працював у Білоцерківському національному аграрному університеті;

Науково-дослідна робота

 Участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях

 • Черняк В.М. Інтенсивна інтродукція хвойних Північного Поділля.Тези доповідей першої звітн. наук. конф. викладачів і студентів географічного факультету Тернопільського педінституту. – Тернопіль, 1991 р.
 • Черняк В.М. Основні підсумки інтродукції деревно-чагарникових рослин в місті Тернополі за 1950-1993 рр. Матеріали звітн. наук. конф. викладачів і студентів природничого факультету за 1992 р. – Тернопіль, 1993 р.
 • Черняк В.М. Голонасінні в культивовані дендрофлорі Кам’янецькогопридністров’я. Матеріали звітн. наук. конф. викладачів і студентів природничого факультету Тернопільського педінституту. – Тернопіль, 1993 р.
 • Черняк В.М. Декоративні рослини Західного Поділля – перспектива для озеленення та благоустрою населених пунктів.Проблемы дендрологи, цветоводства, плодоводства: МатериалыVIмеждунар. конф. – Ялта, 1998 р.
 • Черняк В.М. Унікальні дерева Волино-Поділля, перспективи їх використання та збагачення. - ІІІ Міжнародна науково-практична  конференція Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту». БНАУ – 2017 р.
 • Черняк В.М. Коваль Ю.В. «Біолого-екологічні особливості видів та культиварів роду THUJA L. в озелененні м. Вінниці». – Міжнародна науково-практична конференція «Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: Наука, мистецтво формування ландшафту, виробництво». – Тернопіль - 2018 р.
 • Черняк В.М. Прокопчук В.М. Монарх В.В. «Біоморфологічні особливості вирощування  Callistephuschinensis (L.) NESS». – Міжнародна науково-практична конференція «Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: Наука, мистецтво формування ландшафту, виробництво». – Тернопіль - 2018 р.
 • «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (м. Біла, Церква БНАУ 2017 р.);
 • «Інтродукція рослин на волино-поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво» (м. Тернопіль, 2018 р.)
 • Основні публікації  у фахових виданнях (статті):
 • Черняк В.М. Історія формування осередків сучасної культури дендрофлори Волино-Поділля. Наук. записки Тернопільського держ. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – С. 85-94
 • Черняк В.М. Культивована дендрофлораВолино-Поділля, перспективи її використання та збагачення. Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2004. – 264 с.
 • Черняк В.М. Культивована дендрофлора садово-паркового мистецтва Львівської області. Наук. записки Тернопільського держ. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – С. 20-25
 • Черняк В.М. Кульурная дендрофлора районаКременецкихгор и перспективыееиспользования: автореф. дис.. на соисканиеученойстепени канд. биол. наук. – Кишинев, 1988. – 23 с.
 • Черняк В.М. Підсумки інтродукції хвойних на Волино-Поділлі України. Наук. записки Тернопільського держ. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – С. 9-17
 • Черняк В.М. Екологічні дослідження в старих парках Вінницької області. Наук. записки Тернопільського держ. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 1994. – С. 114-118
 • Черняк В.М.Аналіз асортименту і стану квітниково-декоративних насаджень м. Вінниця та шляхи його поліпшення / Прокопчук В.М., Монарх В.В.,Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 3. – Вінниця. – 2016
 • Черняк В.М. Культивована дендрофлора Волино-Поділля у 16-21 ст, перспективи використання та охорони. Збірник наукових праць. Вісник НУБіП. Серія: «Лісове і садово-паркове господарство». – Київ. – С. 123-131
 • Підсумки інтродукції культиварівcallistephuschinensis (l.) nees у Білоцерківському НАУ. Вісник львівського національного лісотехнічного університету. Серія : «Лісове і садово-паркове господарство». – Львів, 2017. № 27.4. – С. 10-18

Опубліковані монографії

 • Культивована дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення;
 • Рідкісні та зникаючі рослини Тернопільщини з Червоної книги України;
 • Біологічні особливості видів родини CupressaceaeF. Neger у зв’язку з інтродукцією на Волино-Поділлі;
 • Унікальні перлини природи Тернопільщини.

Захищені дисертація під керівництвом

 • Казімірова Л. П. Культивована дендрофлора Кам’янецького Придністров’я та перспективи її використання;
 • Храбра С. З. Дикорослі лікарські рослини Тернопільської області;
 • Левандовська С. М. Сорти callistephuschinensis (L) Nees: Морфологія, біологія розвитку та культивування на садово-паркових об’єктах Західного Поділля;
 • Цицюра Н. І. Біологічні особливості видів родини Cupressaceaef. Neger у зв’язку з інтродукцією на Волино –Поділлі.

Наукові інтереси

 • Актуальні проблеми озеленення населених місць;
 • Інтродукція рослин;
 • Технологічні прийоми вегетативного і генеративного розмноження різних видів декоративних рослин в умовах відкритого та закритого ґрунту;

 

1349

Події у світлинах