logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Чернецький Василь Михайлович

 Місце і дата народження

15.05.1941 р. Село Томашівка Дунаєцького району Хмельницької області.

Освіта:

 • 1963–1968: Студент Кишинівського с.-г. інституту, агрономічний факультет, спеціальність – Вчений агроном.
 • 1968–1973: Здобувач, захистив дисертацію, спеціальність 060106 – овочівництво (1973).

Кар’єра:

 • 1968–1984: наукова діяльність (Український НД Інститут зрошуваного землеробства УААН).
 • 1968–1984: Присвятив дослідження розробці технологій вирощування овочевих культур на зрошуваних землях і в умовах богари південного, центрального Степу і правобережного Лісостепу України (1968-1984 рр.). Результати впроваджені в господарствах Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та окремих районах Одеської, Полтавської, Донецької областей. Матеріали дослідницької роботи увійшли до наукових праць, в тому числі рекомендацій з вирощування овочевої продукції, видавництв «Науково-обґрунтована система землеробства» різних областей України, навчальних посібників та інших публікацій, призначених для вищих аграрних навчальних закладів та фахівців сільськогосподарського виробництва.
 • 1984–1997: доцент кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції.  
 • 1996: Захистив докторську дисертацію  (диплом ДН № 003007).
 • 1997–2006:  професор кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції.
 • 2002: Присвоєно вчене звання професора  (атестат ПР № 001838).
 • 2006–2015: завідувач кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції.
 • 2008: обраний академіком Академії наук вищої освіти України.
 • 2016 по даний час – професор кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства.
 • Забезпечує дисципліни «Овочівництво», а також «Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту», «Сучасні тенденції світової агрономічної науки», «Зрошуване плодівництво і овочівництво», «Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду». Проводить роботу з підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів для аграрних навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів  акредитації та науково-дослідних установ, він виконує керівництво аспірантами, обов’язки члена спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій.
 • Постійно підвищує свій професійний рівень, в т. ч. в передових науково-дослідних установах. Останнє підвищення кваліфікації провів в Інституті підвищення кваліфікації  Білоцерківського НАУ, у жовтні 2016 р.
  (СПК 00493712/000998-16) .

 Науково-дослідна робота:

 • Науково-дослідну роботу проводить відповідно до тематичного плану університету. Відкрив тематику дослідної роботи  з номером Державної реєстрації 0113U000770 та аспірантуру з дисципліни «Овочівництво», є її керівником, отже і тем аспірантів. Досягнення кафедри з експериментальної роботи, науки і передового досвіду з питань овочівництва доповідає і пропагує на семінарах, конференціях, в школах передового досвіду та підвищення кваліфікації спеціалістів с.-г. виробництва.
 • Чернецький В. М. підтримував і підтримує зв’язок з колективами науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів України, бере активну участь у становлені фермерського господарювання у Вінницький області та інших областях.

Статті у фахових виданнях:

 • Чернецький В.М. Вплив режиму зрошення пізньостиглої капусти на розвиток  кореневої системи. Зрошуване землероб-ство.-Вип.12.-К.: Урожай, 1970.- С.88-92.
 • Чернецький В.М. Вплив строків сівби  на урожай і товарність пізньої капусти на півдні України.
 • Чернецький В.М., Горбатенко Є.М. Строки сівби пізньої  капусти на півдні України. Вісник с.-г. науки. 1971.– №7. -С.77-79 .
 • Чернецький В.М. Вплив строків сівби на урожай і товарність пізньостиглої капусти на півдні України. Зрошуване землеробство– Вип.12-К.:Урожай.–1971.- С.40-43.
 • Чернецький В.М. Возделывание поздней капусты в условиях юга Украины. Материалы республиканской научной конференции “Развитие орошаемого земледелия в южных областях Украинской ССР”.– К.: 1973.-С.32-33
 • Чернецький В.М., Дудник С. А. Густота насаждения  и урожай сладкого перца  в разных  зонах Украины. Научно-технический бюллетень УНИИОБ. -№7.-Харьков,1973 С.16-18.
 • Чернецький В.М., Горбатенко Є.М. Режим зрошення безрозсадної пізньої капусти на темно-каштанових слабо солонцюватих грунтах півдня України. Овочівництво і баштан-ництво.-Вип.15.-К.:Урожай,1973-С.21-24.
 • Чернецький В.М., Горбатенко Є.М. Режим зрошення пізньої  капусти в умовах Південної України. Вісник сільськогосподарської науки.-1974.-№11.- С.109-111.
 • Чернецький В.М. Вплив зрошення на мікроклімат поля і врожай пізньої капусти на півдні Української РСР. Овочівництво і баштанництво.-Вип.18.-К.: Урожай, 1974.- С.19-22.
 • Чернецький В.М. Фізіологічні показники рослин капусти пізньої при різній водозабезпеченості. Зрошуване землеробство.-Вип.18-К.:Урожай, 1974.- С.90-91.
 • Чернецький В.М. Вплив режиму зрошення  пізньої капусти на кількісний склад мікроорганізмів в ґрунті. Зрошуване землеробство.-Вип.19.-К.:Урожай, 1975.- С.55-57.
 • Чернецький В.М. Фізіологічні показники рослин пізньої капусти при різній вологозабезпеченості. Овочівництво і баштанництво.-Вип.-20.-К.: Урожай, 1975.-С.68-71.
 • Чернецький В.М. Капуста на орошаемых  землях. Картофель и овощи.- № 6.-1975.- С.27.
 • Чернецький В.М. Ефективність зрошення безрозсадної пізньої капусти на півдні України. Рефератний бюллетень “Сільськогосподарська інформація”.-1975. - №5.- К.: 3с.
 • Чернецький В.М. Вплив зрошення на розвиток кореневої системи і урожай солодкого перцю. Овочівництво і баштанництво.-Вип.21-К.: Урожай, 1975.- С.25-28.
 • Чернецький В.М. Поливной режим и густота насаждения сладкого перца. Картофель и овощи.-№12-М.:Колос,1977.- С.12.
 • Чернецький В.М.  Режим зрошення солодкого перцю на півдні України. Зрошуване землеробство.-Вип.24.-К.: Урожай, 1979.- С.53-56.
 • Чернецький В.М., Горбатенко Є.М., Ліпара Ю.А. Продуктивність  овочевих культур у зв’язку з розвитком кореневої системи при різних рівнях вологозапечення в умовах півдня України. Зрошуване землеробство.-Вип. 25. К.: Урожай, 1980 - С.43-45.
 • Чернецький В.М., Ліпара Ю.А. Вплив водозабезпечення на товарність і якість урожаю овочевих культур на півдні УРСР. Вісник сільськогосподарської науки.-1981.-№3.-С. 81-82.
 • Чернецький В.М. Поливний режим баклажанів в умовах півдня України. Зрошуване землеробство. Вип. 26. К.:Урожай, 1981.- С. 60-63
 • Чернецький В.М. Влияние уровня влагообеспеченности на количественный и групповой состав микроорганизмов в почве и продуктивность баклажанов в условиях юга Украины. Сб. научных трудов Украинской сельськохозяйственной академии «Пути интенсификации овощеводства» -К.: Изд. УСХ 1990. - С. 41-45.
 • Чернецький В.М. Обоснование расчетного слоя почвы при разработке режимов орошения овощных культур. Сб. научных трудов Украинской сельсько-хозяйственной академии «Пути интенсификации овощеводства». –К.: Изд. УСХА, 1990.- С. 57-60.
 • Чернецький В.М. Біофізичний метод розрахунку строків поливів при вирощуванні пізньостиглої білоголової  капусти. Матеріали міжвузівської наукової конференції “Наука –ринковій економіці”. – Вінниця, 1993.-
  с. 53-54.
 • Чернецький В.М. Вплив способів поливу на урожайність пізньостиглої  білоголової капусти. Матеріали міжвузівської наукової конференції “Наука – ринковій економіці”. – Вінниця, 1993.- с. 54-55.
 • Чернецький В.М. Урожайність сортів білоголової капусти, придатних для механізованого збирання в залежності  від  густоти  стояння. Матеріали міжвузівської наукової конференції «Наука – ринковій економіці». – Вінниця, 1993.- С. 55-56.
 • Чернецький В.М. Обґрунтування розробітку режимів зрошення в дослідженнях з овочевими культурами.  Матеріали міжвузівської наукової конференції «Наука –. ринковій економіці». – Вінниця, 1993.- С. 56-57.
 • Чернецький В.М. До методики визначення  водозабезпеченості вегетаційного періоду пізньостиглої  білоголової капусти. Матеріали міжвузівської наукової конференції “Наука – ринковій економіці. –Вінниця, 1993. – С. 57-58.
 • Чернецький В.М. До методики розрахунку витрати води і строків поливів сільськогосподарських культур групи капуст за метеорологічними показниками. Матеріали Всеукраїнської (Міжнародної) конференції із проблеми “Корми і кормовий білок.“ Симпозіум 1У. – Вінниця, 1994. –
  С. 245-246.
 • Чернецький В.М. Вплив способів вирощування на урожайність та ефективність виробництва капусти білоголової пізньостиглих сортів. Збірник наукових праць другої наукової конференції ВДСГУ “Наука в період реформування економіки”. – Вінниця, 1996. – с. 25-26.
 • Чернецький В.М. Строки сівби і садіння капусти білоголової Степу і Лісостепу України. Збірник наукових праць другої наукової конференції ВДСГІ “Наука в період реформування економіки”. – Вінниця, 1996.-
  С.26-28.
 • Чернецький В.М. Режим зрошення капусти білоголової пізньостиглих сортів в різних грунтово-кліматичних зонах України. Збірник наукових праць другої наукової конференції ВДСГІ “Наука в період реформування економіки”.-Вінниця, 1996. С. 28-29.
 • Чернецький В.М. Ефективність зрошення капусти білоголової пізньостиглих сортів в Степу і Лісостепу України. існик аграрної науки.-1996.-№ 9. С. 44-49.
 • Чернецький В.М. До питання енергетичної оцінки виробництва продукції овочівництва. Наукові праці з овочівництва і баштанництва. - Харків: ІОБ.- 1997. – Т.2. С. 59-61.
 • Чернецький В.М. Ефективність зрошення капусти білоголової пізньостиглих сортів в Степу і Лісостепу України. Збірник праць наукової конференції, присвяченої 100-річчю НАУ.,  К.,1998. - С.20-21.
 • Чернецький В.М. Агроекономічне обґрунтування способів вирощування капусти білоголової в Україні. Збірник праць наукової конференції, присвяченої 100-річчю НАУ.,-К.,1998.-С. 25-26.
 • Чернецький В.М., Болотских А.С. Биоэнергетическая оценка  производства овощей. Картофель и овощи.-1998.- №4.-С.9.
 • Чернецький В.М. Характеристика природної водозабезпеченості  вегетаційного періоду та її  вплив на урожайність капусти білоголової пізньостиглої в центральному Лісостепу України. Збірник наукових праць ВДАУ.-Вип.13-Вінниця:  ВДАУ, 2002.-С. 57-63.
 • Чернецький В.М. Урожайність огірка залежно від строків сівби в центральному Лісостепу України. З6. наукових праць НАУ.- №57,-К., 2002.- С.57-61.
 • Чернецький В.М. Агроекологічні аспекти вирощування овочів. Вісник аграрної науки.- №2.- К. 2003.- С. 61-64.
 • Чернецький В.М., Лисаченко О.Б., Кравчук Г.І., Снігур Є.Ф. Продуктивність капусти білоголової залежно від строків сівби в центральному Лісостепу України. З6. наукових праць ВДАУ.- Вип. 14,-Вінниця; 2003.- С. 57-62.
 • Чернецький В.М. Біотехнології людства: напрямки, досягнення, проблеми. З6. наукових праць ВДАУ.- Вип. 17,-Вінниця; 2004.- С. 80-83.
 • Чернецький В.М. Агробіологічні особливості формування врожаю малопоширених різновидів капусти в Лісостепу правобережному. З6.  наукових   праць ВДАУ.- Вип. 20,-Вінниця; 2005.- С. 5 -8.
 • Чернецький В.М. Оптимізація галузі овочівництва України. Вісник аграрної науки.- № 3. - К., 2010.- 20-22 с.
 • Чернецький В.М., Костюк О.О. Особливості росту та формування продуктивності сортів і гібридів бобу овочевого правобережного Лісостепу Зб. Уманського національного  університету садівництва. – № 81, 2012 -  С. 222-226.
 • Чернецький В.М. Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібридів кабачка в умовах Лісостепу правобережного України. Зб. наукових праць Вінницького НАУ. Вип.. (6(68), 2012.- С. 120-126.
 • Чернецький В.М., Костюк О.О. Особенности применения инокуляции семян боба овощного  в Украине. Аграрный  весник Урала - № 5 (111), 2013. – С. 44-46.
 • Чернецький В.М., Костюк О.О. Особенности применения инокуляции семян боба овощного  в Украине. Аграрный  весник Урала - № 5 (111), 2013. – С. 44-46.
 • Чернецький В.М., Костюк О.О. Формування врожаю зелених бобів залежно від сортових особливостей в умовах правобережного Лісостепу України. Зб. наукових праць інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Вип.. 17. том 1. К., 2013.- С. 184-187.
 • Чернецький В.М., Костюк О.О. Економічна ефективність вирощування бобу овочевого залежно від інокуляції насіння в умовах правобережного Лісостепу України. Зб. Білоцерківського національного аграрного університету. –№ 10, 2013. – С. 175-177.
 • Чернецький В.М., Костюк О.О. Формування врожаю зелених бобів залежно від інокуляції насіння в умовах правобережного Лісостепу України. Науковий вісник НУБІП. Серія «Плодоовочівництво». – № 183 (ч.1), 2013.– С. 128-130.
 • Чернецький В.М., Костюк О.О. Формирование урожая зеленых бобов в зависимости от схемы посева и густоты стояния растений бобов овощных в условиях Лесостепи Украины. Сб. «Овощи России». – № 2, 2013 г. – С. 78-80.
 • Чернецький В.М., Костюк О.О. Особливості проходження фенологічних фаз та формування біометричних показників сортів бобу овочевого в умовах Лісостепу правобережного України Зб. серія «Рослинництво, селекція, насінництво, плодоовочівництво» – С.7-11.
 • Чернецький В.М. Динаміка кількості бульбочок на коренях рослин бобу овочевого залежно від обробки ризоторфіном. Зб. наукових праць Харківського національного аграрного університету. – № 5, 2013. – С. 92-96
 • Чернецький В.М., Паламарчук І.І. Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу правобережного. Вісник Сумського національного аграрного університету – Вип.. 3 (25), 2013. – С.141-143.
 • Чернецький В.М., Паламарчук І.І. Вплив сорту, гібриду на врожайність та біохімічні показники продукції кабачка залежно від погодних умов в Лісостепу правобережного України. Зб. наукових праць Вінницького НАУ – № 5 (82), 2014. – С. 149-157.
 • Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Костюк О.О. Особенности формирования ассимиляционной поверхности листьев и фотосинтетического  потенциала растений боба овощного в зависимости от проведения чеканки. Овощи России – 2014 г. –
   С. 44-47.
 • Чернецький В.М., Костюк О.О. Особливості формування якісних показників зелених бобів залежно від проведення інокуляції насіння бобу овочевого в умовах Лісостепу України. Зб. дослідної станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва  НААН, 2014. –
  С. 144-146.
 • Чернецький В.М., Паламарчук І.І. Формування урожайності кабачка залежно від строків сівби в умовах Лісостепу правобережного. Зб. наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2014. – С. 90-95.
 • Чернецький В.М., Костюк О.О. Вплив обробки насіння біопрепаратом на тенденцію зростання кількості та маси кореневихбульбочок рослин бобу овочевого.  Зб. наукових праць Вінницького національного університету садівництва, 2014. – С. 117-124.
 • Чернецький В.М. Вдовенко С.А., Костюк О.О., Костюк Р.В. Особенности формирования фотосинтетического потенциала и  урожайности боба овощного в умовах Винничины. Науковий-практичний журнал «сортовивчення та охорона прав на сорти рослин», 2014. – С.60-62.
 • Чернецький В.М. Костюк О.О., Костюк Р.В. Зміна біохімічних показників якості сортів і гібридів бобу овочевого в умовах Лісостепу Украхни. Овочівництво і баштаництво. – 60. – 2014.–268-273.
 • Чернецький В.М., Костюк О.О. Біб овочевий та зелений горошок. Плантатор, №6 (24), – ТОВ: «Толсма Україна», 2015 р. –  С. 72¬73.
 • Чернецький В.М., Паламарчук І.І., Чередниченко Л.І. Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу правобережного. Зб. наукових праць ВНАУ. - №3, 2016 р. – С. 178-182.
 • Чернецький В.М., Паламарчук І.І. Вплив природної водозабезпеченості на врожайність і якість продукції капусти білоголової і плодів кабачка в Лісостепу правобережному.  Зб. наукових праць ВНАУ. – №5, 2017 – С. 101–105.

Наукові інтереси:

 • біологічні препарати;
 • органічне землеробство;
 • природні фактори та урожай;
 • економіка овочівництва;
 • субстрати та їх використання;
 • макро- та мікроорганізми в сільському господарстві;
 • фізіологічно активні речовини.

 

1269

Події у світлинах