logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2

Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці створена наказом №362 К від 1 липня 2014 року Вінницьким національним аграрним університетом.

Очолює кафедру к.т.н., доцент Солона Олена Василівна.

Фахівці кафедри провадять навчальний процес на всіх факультетах ВНАУ, забезпечуючи викладання цілого ряду дисциплін. Для проведення лабораторно-практичних занять на кафедрі створено навчальні лабораторії та комп’ютерний клас. Науковці кафедри мають чималий науково-видавничий здобуток.

Солона Олена Василівна

Солона Олена Василівна

завідувач кафедри

кандидат технічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані
Солона Олена Василівна

E-mail: solona_o_v@ukr.net

Посада: Доцент, завідувач кафедри загально технічних дисциплін та охорони праці.

Інформація про освіту
1979-1984:Вінницький політехнічний інститут, м. Вінниця
Спеціальність – «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».
У 2006 р. присвоєно звання кандидат технічних наук, спеціальність 05.05.06 – гірничі машини. Тема дисертації «Обгрунтування параметрів вібраційного млина з просторово-циркуляційним рухом гірської маси».
Вчене звання доцента одержала 23.12.2008 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця:
ORCID: 0000-0002-4596-0449;
Scopus Author ID: 57204106130;
Researcher ID: M-1241-2018;
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user= 5U80c6oAAAAJ&hl=uk;

Індекс Гірша:
Scopus – 3, Solona Olena.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204106130;
Web of Science – 2, Solona Olena.
https://publons.com/researcher/1901453/olena-solona/;

Індекс Гірша (Google Scholar) – 3.
https://scholar.google.com.ua/citations?user= 5U80c6oAAAAJ&hl=uk

Kupchuk I. M., Solona O. V., Derevenko I. A., Tverdokhlib I. V. Verification of the mathematical model of the energy consumption drive for vibrating disc crusher. INMATEH – Agricultural Engineering. 2018. Vol. 55, № 2. P. 113–120. (Scopus, SNIP: 0.847; Web of Science).
Solona O., Derevenko I., Kupchuk I. Determination of plasticity for pre-deformed billet. Solid State Phenomena. 2019. Vol. 291. P. 110–120. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.291.110. (Scopus, SNIP: 0.494).
Solona O., Kupchuk I. Dynamic synchronization of vibration exciters of the three-mass vibration mill Przeglad Elektrotechniczny. 2020. Vol. 96, №3. P. 161–165. https://doi.org/10.15199/48.2020.03.35 (Scopus, SNIP: 0.432; Web of Science).
Solona O., Kovbasa V., Kupchuk I. Analytical study of soil strain rate with a ploughshare for uncovering slit. Agraarteadus. 2020. Vol. 31, №2. P. 212–218. https://doi.org/10.15159/jas.20.22 (Scopus, SNIP: 0.546).
Honcharuk I., Kupchuk I., Solona O., Tokarchuk O., Telekalo N. Experimental research of oscillation parameters of vibrating-rotor crusher. Przeglad Elektrotechniczny. 2021. Vol. 97, №3. P. 97–100. https://doi.org/10.15199/48.2021.03.19 (Scopus, SNIP: 0.432; Web of Science).
Kovbasa V., Solona O., Deikun V., Kupchuk I. Functions derivation of stresses in the soil and resistance forces to the motion of a plough share for cavity creation. UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2021. Vol. 83, № 3. P. 305–318. (Scopus, SNIP: 0.316).

Солона О.В., Рудницький Б.О., Деревенько І.А., Омельянов О.М. Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві. Всеукраїнський науково-технічний журнал. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2017. №4(99). 41-45 с. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16474.pdf
Солона О.В., Твердохліб І.В., Калініченко Р.А. Дослідження радіаційно-конвективної термообробки зерна у віброкиплячому шарі. Всеукраїнський науково-технічний журнал. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2017. №2 (85). 95-98 с. http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=17266
Н.И. Стадник, Л.В. Ярошенко, Е.В. Солоная, Р.В. Чубик. Управляемый электромеханический симметричный привод для вибрационных технологических машин. Вібрації в техніці та технологіях. 2018. №3(90). 117-126 с. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=18730
Солона О.В. Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипучим середовищем. Вібрації в техніці та технологіях. 2018. №3(90). 105-116 с. http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=19241
В.П. Ковбаса, О.В. Солона, А.В. Спірін, О.В. Цуркан. Про спрощення критерію вигляду напружено-деформованого стану суцільного середовища. Техніка, енергетика, транспорт АПК. №1 (100). 2018. 44-49с. http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=19147
О.В. Солона, В.П. Ковбаса. Статика та динаміка взаємодії абсолютно твердих конкрецій із сипучим середовищем. Вібрації в техніці та технологіях. 2019.№1(92).12-22с.http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/September2020/NVhJsoXIi8bjTci8CcXj.pdf
Деревенько І.А., Солона О.В. Вплив швидкості накопичення пошкоджень при розрахунку використаного ресурсу пластичності. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №2(93). 5-11 с. http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=22778
Солона О.В., Ковбаса В.П. Статика та динаміка взаємодії абсолютно твердих конкрецій із сипучим середовищем. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №1(92). 12-24 с. https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_prof_konf/zbirnyk_tez_17-19_10_19.pdf
Солона О.В., Ковбаса В.П. Вплив геометричних параметрів лемеха кротова теля та деформаційних характеристик ґрунту при створені порожнини для протифільтраційного екрана. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №3(94). 75-87 с. http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=28533
Солона О.В., Ковбаса В.П., Мельник О.С. Динаміка контактного взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №1(96). 44-52 с. http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=27478
Solona O.V., Kovbasa V.P., Kupchuk I.M. The contact interaction dynamics of the working tool of the mole plowshare whith the soil during forming prosess a channel for an ani-filtration screen. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №2. 81-82 с. http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/dinamika-kontaktnoyi-vzayemodiyi-robochogo-organa-krotovogo-pluga-z-gruntom-pri-formuvanni-kanala-dlya-protifil-tracijnogo-ekrana
Солона О.В. Застосування сучасних мехатронних систем та роботизованих комплексів у АПК України. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №3(110). 71-76 с. http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=27516
Солона О.В. Керований вібраційний млин для помолу сипкого середовища. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №4(99). 10 с. http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=27836
Солона О. В., Купчук І. М., Гонтар В. Г., Дідик А. М. Оцінка впливу швидкісних режимів ротора на споживання електроенергії приводом вібраційної дискової дробарки. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 4 (99). 40-48 с. http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=27837
Булгаков В. М., Солона О. В., Ігнатьєв Є. І. Дослідження якісних показників фронтально навішеної гичкозбиральної машини при коливаннях у повздовжньо-вертикальній площині. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 2 (101). 5-12 с. http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=28966
Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Спольнік О. І., Солона О. В. Коливання миттєво навантаженого дисипативного осцилятора. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 1 (100). 21-31 с. http://socrates.vsau.org/repository/card.php?lang=uk&id=28899

Солона О. В., Ковбаса В. П. Обґрунтування параметрів робочих органів для укладання внутрішньоґрунтових зрошувачів. Монографія. Вінниця, 2020. 155 с.

а)Янович В. П., Солона О. В., Сосновська Л. В. Вібраційний млин (Пат. на корисну модель № 129643) Пат. 129643 UA, МПК B02C 17/00 B02C 17/24. - № u 2018 03982 ; заявл. 12.04.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. - 2 с. : кр.
Солона О. В., Купчук І. М., Янович В. П. Вібророторна дробарка (Пат. на корисну модель № 124326) Пат. 124326 UA, МПК B02C 25/00. - № u 2017 07512 ; заявл. 17.07.2017 ; опубл. 10.04.2018, Бюл. № 7. - 2 с. : кр.
Солона О. В., Купчук І. М., Янович В. П., Полєвода Ю. А. Керований вібропривод (Пат. на корисну модель № 131864) Пат. 131864 UA, МПК B06B 1/16. - № u 2018 04718 ; заявл. 27.04.2018 ; опубл. 11.02.2019, Бюл.№ 3. - 4 с. : кр.

б) Гончарук І. В., Купчук І. М., Солона О. В., Мельник О. С. Комп'ютерна програма "Smart IR-Control Robotic Chassis v 1.0" (№103284) А. с. № 103284 від 18.05.2021 ; заяв. с202101016 від 22.02.2021. 2 с.

Досвід проведення експертизи
Журнал «Вібрації в техніці та технологіях» http://vibrojournal.vsau.org/ включено до переліку наукових фахових видань України серія: технічні науки (Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 року №409).
Журналу присвоєно ідентифікатор цифрового об’єкта (Digital Object Identifier – DOI), індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus Value з 2018 року.

Сфера наукових інтересів
Дослідження вібраційних ефектів та створення на їх основі прогресивних енергоощадних технологій і обладнання

Особисті дані
Сивак Роман Іванович

E-mail: sivak_r_i@ukr.net

Посада: доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Інформація про освіту
Вінницький державний технічний університет
Машинобудування, інженер-механік, технологія машинобудування
Доктор технічних наук, 2019, 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. Тема дисертації: «Розвиток наукових основ механіки немонотонного пластичного деформування та удосконалення технологічних процесів обробки металів тиском».
Доцент (2003)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця:
ORCID: 0000-0002-7459-2585
Scopus Author ID: 57200141373
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=
WvaO4yYAAAAJ&hl=uk;

Індекс Гірша:
Scopus – 2, Sivak Roman.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200141373&origin=AuthorEval;

Індекс Гірша (Google Scholar) – 4.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=WvaO4yYAAAAJ&hl=uk;

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. Sivak R. Evaluation of metal plasticity and research of the mechanics of pressure treatment processes under complex loading. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv. 2017. № 6/7 (90). Р. 34-41. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.115040. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/115040/114938 (Scopus, SNIP: 0.667).
2. Ogorodnikov V., Derevenko I., Sivak R. On the Influence of Curvature of the Trajectories of Deformation of a Volume of the Material by Pressing on Its Plasticity Under the Conditions of Complex Loading. Materials Science. Lviv. 2018. Volume 54, Issue 3. p 326–332. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11003-018-0188-x (Scopus, SNIP: 0.587).
3. Haikova, T., Puzyr, R., Savelov, D., Argat, R., Sivak, R. The Research of the Morphology and Mechanical Characteristics of Electric Bimetallic Contacts. Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice, PAEP 2020. P. 579-582. DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240847. https://ieeexplore.ieee.org/document/9240847 (Scopus, SNIP: 0.332).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях
1. Р. І. Сивак, «Накопичення пошкоджень при імпульсному пластичному деформуванні поверхневого шару», Вібрації в техніці та технологіях, №2 (85), с. 47-50, 2017. http://vibrojournal.vsau.edu.ua/files/pdfa/3658.pdf
2. П. Б. Абхари, Р. И. Сивак, Л. В. Таган, и К. В. Малий, «Моделирование процесса закрытого радиального выдавливания фланца с редуцированием», Обработка материалов давлением: сборник научных трудов, №2 (45), с. 17-21, 2017. http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/omd/omd_2(45)_2017/article/5.pdf
3. В. А. Огородников, И. А. Деревенько, и Р. И. Сивак, «О влиянии кривизны траекторий деформирования объема материала при обработке давлением на его пластичность в условиях сложного нагружения», Фізикохімічна механіка матеріалів, Том 54, №3, с. 37-42, 2018. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11003-018-0188-x
4. Сивак Р. І., Рекечинський В. І. Особливості пластичної деформації при немонотонному деформуванні / Вібрації в техніці та технологіях, 2 (91). – 2019. – с. 34-41. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/February2020/bUNxkMREjIU2n2A3KWor.pdf
5. Сивак Р. І. Визначення кінематики деформування на основі сплайн-апроксимацій / Р. І. Сивак / Вібрації в техніці та технологіях. - № 2 (97). – 2020. – С. 101-107. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/September2020/OIV7rOBnVQGFLr5c3Qz6.pdf
6. Шевчук Е. И., Сивак Р. И., Сухоруков С. И. Оценка использованного ресурса пластичности металла при ротационной вытяжке конических заготовок / Обработка материалов давлением. - 2016. - 2(43). – С. 93-97. http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/omd/omd_2(43)_2016/article/17.pdf
7. Алієва Л. І., Калюжний В. Л., Картамишев Д. О., Моісєєва А. М., Сивак Р. І. Дослідження напружено-деформованого стану порожнистих виробів при комбінованому видавлюванні з роздачею / Обработка материалов давлением. - 2019. - 2(49). – С. 114-122. http://omd.dgma.donetsk.ua/index.php/main/article/view/122/51
8. Алиева Л. И., Сивак Р. И., Коцюбивская К. И., Сухоруков С. И. Деформируемость заготовок при радиальном выдавливании с противодавлением / Обработка материалов давлением. - 2018. - 2(47). – С. 96- 104. http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/omd/omd_2(47)_2018/article/17.pdf
9. Сивак Р. І., Гунько І. В., Залізняк Р. О. Застосування ліній току при визначенні кінематичних характеристик в стаціонарних процесах пластичної течії металу / Вібрації в техніці та технологіях. - № 2 (101). – 2021. – С. 92-98. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/June2021/QtyUEUB1KsERVbIsSm3E.pdf

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації):

1. П. Абхарі, Л. І. Алієва, Р. І. Сивак, та А. А. Єрьоміна, «Спосіб виготовлення деталей з фланцем», Пат. 116545 Україна, МПК В 21 J 5/00, № u 2016 12411, Бюл. №10, заявл. 06.12.2016, опубл. 25.05.2017.
2. Р. І. Сивак, Ю. А. Полєвода, В. І. Рекечинський, «Спосіб відновлення форми попередньо деформованої листової заготовки», 147821, МПК B21D 5/06, u 2020 07698, Бюл. №24, заявл.: 03.12.2020, опубл.: 16.06.2021.

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій
Член спеціалізованої вченої ради К 05.854.02

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів (зазначити кількість аспірантів та назви дисертаційних досліджень)
1. Рекечинський Володимир Іванович, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 132 – матеріалознавство. Тема дисертації: «Удосконалення процесів формозмінення тонколистових матеріалів з урахуванням впливу попередньої пластичної деформації».

2. Залізняк Роман Олександрович, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 132 – матеріалознавство. Тема дисертації: «Моделювання і удосконалення технологічних процесів холодного об’ємного штампування на основі моделі анізотропного зміцнення металів».

3. Богатюк Максим Олегович, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 132 – матеріалознавство. Тема дисертації: «Вплив пластичної деформації на електропровідність і міцність технічно чистого алюмінію і алюмінієвих сплавів».

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: розробка нових, більш досконалих методів розрахунків напружено-деформованого стану та оцінки деформовності заготовок при холодному об’ємному штампуванні в умовах немонотонного навантаження для створення конкурентоспроможного виробництва та відродження промислового потенціалу. Створення наукових основ, розробок та удосконалення нових методів оцінки деформовності в процесах обробки металів тиском, що супроводжуються немонотонним пластичним деформуванням

Особисті дані
Твердохліб Ігор Вікторович

E-mail: igor_tverdokhlib@yahoo.com

Посада: Доцент

Інформація про освіту
Вінницький державний аграрний університет
Механізація сільського господарства, магістр
Кандидат технічних наук, 2016 рік, спеціальність 05.05.11-машини і засоби механізації с.-г. виробництва. «Обґрунтування технології та конструктивно – режимних параметрів терково-сепаруючого блоку для обробки вороху трав»
Доцент, 2018 рік.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1350-3232
Scopus autors https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189696712
Researcher ID: https://publons.com/researcher/1929962/ihor-tverdohlib/
Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ZbpQ7RgAAAAJ

Індекс Гірша
Scopus - 2 Tverdokhlib I. V. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189696712

Web of Science - 2 Ihor Tverdohlib
https://publons.com/researcher/1929962/ihor-tverdohlib/

Індекс Гірша Google Scholar – 4
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ZbpQ7RgAAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік)
1. Tverdokhlib I.V., Spirin A.V. Theoretical studies on the working capacity of disk devices for grinding agricultural crop seeds. INMATEH - Agricultural Engineering, Bucharest Romania. 2016. vol.48, №.1 P. 43-52. (Scopus, SNIP: 0.847; Web of Science)
2. Tsurkan O.V., Gerasimov O.O., Polyevoda Y.A., Tverdokhlib I.V., Rimar T.I., Stanislavchuk O.V., Kinetic features of vibrating and filtration dewatering of fresh peeled pumpkin. INMATEH - Agricultural Engineering, Bucharest Romania. 2017. vol.52, №.2. P. 69-76. (Scopus, SNIP: 0.847; Web of Science)
3. Kotov B.I. Theoretical researches of cooling process regulariy of the grain material, (Теоретичні дослідження закономірностей процесу охолодження зернового матеріалу в шарі) / Kotov B.I., Spirin А.В., Tverdokhlib I.V., Polyevoda Y.A., Hryshchenko V.O., Kalinichenko R.A. // Inmateh - Agricultural Engineering, Bucharest / Romania. 2018. vol.54, №. P. 87-95. (Scopus, SNIP: 0.847; Web of Science)
4. Kupchuk I. M., Solona O. V., Derevenko I. A., Tverdokhlib I. V. Verification of the mathematical model of the energy consumption drive for vibrating disc crusher. INMATEH – Agricultural Engineering. 2018. Vol. 55, № 2. P. 113–120. https://doi.org/10.15159/jas.20.22 (Scopus, SNIP: 0.847; Web of Science).
5. Kotov B. Determination the parameters and modes of new heliocollectors constructions work for drying grain and vegetable raw material by active ventilation., (Визначення параметрів та режимів роботи нових конструкцій геліоколекторів для сушіння зернової і кормової сировини активним вентилюванням) / Kotov B., Spirin A., Kalinichenko R., Bandura V., Polievoda Y., Tverdokhlib I. Research in Agricultural Engineering (RAE), of the Czech Republic. 2019. (65). P. 20-24(Scopus, SNIP: 0.677).
6. Borysiuk D., Spirin A., Kupchuk I., Tverdokhlib I., Zelinskyi V., Smyrnov Ye., Ognevyy V. The methodology of determining the place of installation of accelerometers during vibrodiagnostic of controlled axes of wheeled tractors. Przegląd Elektrotechniczny. 2021. Vol. 97, № 10. P. 44-48. https://doi.org/10.15199/48.2021.10.09 (Scopus, SNIP: 0.432; Web of Science).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання)
1. Рудницький Б.О., Спірін А.В., Омельянов О.М., Твердохліб І.В. Оцінка впливу вібрації та шуму на працівників АПК та його профілактика Вібрації в техніці та технологіях. 2016. № 1 (81).С. 62 – 68. http://repository.vsau.org/getfile.php/23581.pdf
2. Рудницький Б.О., Спірін А.В., Омельянов О.М., Твердохліб І.В. Ефективність заходів безпеки експлуатації механізмів в тваринництві. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. №1 (93). С. 19 – 24 file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/tetapk_2016_1_6.pdf
3. Спірін А.В., Твердохліб І.В. Перспективна технологія збирання насінників трав. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. №1 (93). С. 25 – 26 file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/tetapk_2016_1_7.pdf
4. Спірін А.В.,Твердохліб І.В. Математична модель продуктивності машини для витирання насіння. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. №3 (95), С. 67-75 http://repository.vsau.org/getfile.php/23891.pdf
5. Солона О.В., Твердохліб І.В., Калініченко Р.А. Дослідження радіаційно-конвективної термообробки зерна у віброкиплячому. Вібрації в техніці та технологіях. 2017. №2 (85) С. 95-98. http://repository.vsau.org/getfile.php/17266.pdf
6. Твердохліб І.В. Динаміка руху частинки в сипкому зерновому середовищі. Вібрації в техніці та технологіях. 2017. №3 (86) С. 128-135 file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/vvtt_2017_3_20.pdf
7. Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Зелінський В.Й., Спірін А.В. Тенденції розвитку техніки для збирання цукрових буряків Вісник машинобудування та транспорту. 2017.№2 (6) С. 28 – 33.
https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/90/85
8. Твердохліб І.В. Підвищення ефективності збирання насінників трав. Вісник машинобудування та транспорту. 2017. №2 (6) С. 158 – 163.
https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/111/102
9. Котов Б.І., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Стипаненко С.П До питання пневмогравіта-ційної сепарації зернових матеріалів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №4 (99) С. 51-55.
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/tetapk_2017_4_12.pdf
10. Твердохліб І.В. Дослідження процесу витирання насіннєвого вороху люцерни. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №4 (99) С. 77-83.
http://tetapk.vsau.edu.ua/files/pdfa/4023.pdf
11. Твердохліб І.В. Теоретичні дослідження стійкої роботи теркового пристрою. Вібрації в техніці та технологіях. 2017. №4 (87) С. 108-118.
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/vvtt_2017_4_19.pdf
12. Борисюк Д.В., Спірін А.В. Гунько І.В., Твердохліб І.В. Віброакустичне діагностування керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів. Сільськогосподарські машини: Зб.наук.ст. Вип. 37. Луцьк. 2017. С. 6- 16.
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/silmah_2017_37_4.pdf
13. Борисюк Д.В., Спірін А.В. Твердохліб І.В., Томчук В.В. Методика визначення місця встановлення акселерометрів при віброакустичному діагностуванні керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Вип. 27. Кам’янець-Подільський, 2017 С. 112-119. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17039.pdf
14. Твердохліб І.В., Барановський В.М., Спірін А.В., Полєвода Ю.А Роль і місце технічного діагностування в системі технічної експлуатації автомобілів в сільському господарстві.Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №1 (100) Том 1. С. 24-28
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16315.pdf
15. Твердохліб І.В., Полєвода Ю.А Increasing the reliability of agricultural machinery work. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка «Технічні науки». Випуск 198 «механізація сільськогосподарського виробництва». 2019. С 86-90.
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/10451/1/16.pdf
16. Твердохліб І.В., Полєвода Ю.А Визначення фізико-механічних параметрів шкаралупи волоського горіха. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №2 (93) С. 12-18.
http://repository.vsau.vin.ua/getfile.php/21053.pdf
17. Твердохліб І.В., Полєвода Ю.А.,Бандура В.М. Modelling of oily raw material excraction process, (Моделювання процессу екстрагування олієвмісної сировини). Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №3 (94) С. 92-101. http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/February2020/Nx1VFhYoI6B0b8uwhCIj.pdf
18. Твердохліб І.В., Спірін А.В. До обґрунтування ефективності повітряно-відцентрової сепарації і пилоочищення насіннєвого вороху трав після теркового пристрою . Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №4 (95) С. 76-81.
http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/February2020/GmfDQchu8AuSR3fqvjYw.pdf
19. Твердохліб І.В., Спірін А.В Рівноважний вологовміст продуктів переробки люцерни. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №14 (96) С. 118-124.
http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/September2020/9S5Q9tCRtlhFUdyx1DRG.pdf
20. Спірін А.В., Твердохліб І.В., Гунько І.В., Вовк В.Ю. Granite heat accumulators for air heaters (Гранітні акумулятори тепла для геліопідігрівачів повітря) .Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №2 (97) С. 72-80
http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/September2020/GLwBqkuFKjoJ1ybUQGY5.pdf
21. Ковбаса В.П. Спірін А.В., Борисюк Д.В, Твердохліб І.В. Вплив геометричних параметрів рушія колісного транспортного засобу та нерівностей опорної поверхні на швидкість руху та частоту збурюючої дії. Вісник машинобудування та транспорту. 2020. №1 (11) С. 79-86. https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/199/183
22. Ковбаса В.П. Спірін А.В., Борисюк Д.В, Твердохліб І.В. Математична модель коливань робочого місця оператора транспортного засобу .Вісник машинобудування та транспорту. 2020. №1 (11) С. 87-92.
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/67.pdf
23. Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Твердохліб І.В., Купчук І. М. Коливання імпульсно навантаженого осцилятора з квадратичним опором у складі дисипативної сили. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 2 (101). С. 35 – 45 http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/June2021/xfg06oCyOkUNydFPcUiB.pdf
1. 24. Спірін А.В., Твердохліб І.В., Купчук І.М., Побережець Ю.М. Обґрунтування енергоефективних режимів процесу досушування продуктів фракційної переробки люцерни. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. №2 (113). С. 142-151. http://tetapk.vsau.org/uk/particles/obgruntuvannya-energoefektivnih-rezhimiv-procesu-dosushuvannya-produktiv-frakcijnoyi-pererobki-lyucerni

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
1. Борисюк Д.В., Твердохліб І.В. Підвіска оприскувача: № 66880 Україна, МПК51 А01М 7/00 Патент опубліковано 25.01.2012, бюл. №2/2012.
2. Анеляк М.М., Богуславський В.П., Кузьмич А.Я., Кустов С.О., Сидорук О.В. Твердохліб І.В Молотильно-сепаруючий пристрій: № 101449 Україна, МПК51 А01F11/00,А01F 7/00, Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. №6/2013.
3. Анеляк М.М., Кузьмич А.Я., Кустов С.О., Твердохліб І.В. Терковий пристрій: № 105114 Україна, МПК51 А01F 11/00 Патент опубліковано 10.04.2014,бюл. №7/2014.
4. Спірін А.В., Рудкевич В.С., Твердохліб І.В Пристрій для очісування сільського-подарських культур № 112560 МПК51 А01D 45/00 Патент опубліковано 26.12.2016, бюл. №24/2016.
5. Ю.А. Полєвода, В.П. Янович, Твердохліб І.В., Ю.О. Михальова, Є.О. Волинець. Змішувач сипких мас: № 128838. Україна, Бюл. №19 від 10.10.2018 року.
6. Ю.А. Полєвода, В.П. Янович, Твердохліб І.В., А.В. Спірін, Д.В. Борисюк. Машина для очищення рідкої сировини № 128837 Україна, Бюл. №19 від 10.10.2018 року.
7. Ю.А. Полєвода, Твердохліб І.В.,Купчук І.М., Соломон А.М. Обладнання для лущення волоських горіхів: № 137176 Україна, Опубл. 10.10.2019
8. Ю.А. Полєвода, Гончарук І.В., Спірін А.В.,Твердохліб І.В. Обладнання для очищення рідкої сировини: № 137975 Україна, Опубл. 11.11.2019
9. Ю.А. Полєвода, Гончарук І.В., Спірін А.В.,Твердохліб І.В. Обладнання для очищення рідкої сировини: № 137976 Україна, Опубл. 11.11.2019

б) перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
1. Купчук І.М., Шаргородський С.А., Твердохліб І.В., Телекало Н.В., Колесник Т.В., Дідик А.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп'ютерна програма «Optimization of agricultural transportation v. 1.0» («Agro- transportation оptimization v. 1.0») : Свідоцтво №107370 від 16.08.2021. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 66, 2021. https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік)
Член редакційної колегії фахового наукового видання (Категорія Б) «Техніка, енергетика, транспорт АПК». В журналі вирішуються проблеми створення та удосконалення техніки та технологій для сільського господарства: 131 - Прикладна механіка, 132 - Матеріалознавство, 133 - Галузеве машинобудування, 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 208 - Агроінженерія. Засновник журналу: Вінницький національний аграрний університет. http://tetapk.vsau.org/en/pages/editorial-board
Член редакційної колегії фахового наукового видання (Категорія Б) «Вібрації в техніці та технологіях». Журнал присвячено висвітленню проблем з вібраційних технологій і машин, математичних методів досліджень вібраційних процесів: 131 – Прикладна механіка, 132 – Матеріалознавство, 133 – Галузеве машинобудування, 113 – Прикладна математика, 181 – Харчові технології. Засновник журналу: Вінницький національний аграрний університет. http://vibrojournal.vsau.org/uk/pages/editorial-board

Перелік фондів (конкурсів), де НПП був експертом наукових проєктів
Член експертної ради МОН, щодо експертизи проектів конкурсу молодих вчених (Секція 4 – Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування)
Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 05.854.02 Вінницького національного аграрного університету

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента (зазначити кількість та назви дисертацій)
1. Гаєк Євген Анатолійович «Обґрунтування параметрів процесу очищення повітряного потоку циклоном пересувних зернових сепараторів» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». 20 лютого 2020р. Спеціалізована вчена рада Д.64.832.04 Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
«Розробка технологій та технічних засобів збирання зернових, кормових і технічних культур, післязбиральної обробки і зберігання зерна»

Особисті дані
Купчук Ігор Миколайович

E-mail: kupchuk.igor@i.ua

Посада: доцент, заступник декана з наукової роботи інженерно-технологічного факультету

Інформація про освіту
Вінницький національний аграрний університет
Механізація сільського господарства, магістр
Облік та аудит, спеціаліст
Кандидат технічних наук, 2017, 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. Тема дисертації: «Обґрунтування технологічної схеми та конструктивної реалізації вібраційного подрібнення сировини спиртового виробництва».
Доцент (2021)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця:
ORCID: 0000-0002-2973-6914;
Scopus Author ID: 57195524947
Researcher ID: I-4034-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_ YmNGKkAAAAJ&hl=uk;

Індекс Гірша:
Scopus – 4, Kupchuk Ihor.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195524947;

Web of Science – 3, Kupchuk Ihor.
https://publons.com/researcher/1929955/ihor-kupchuk/;

Індекс Гірша (Google Scholar) – 6.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_YmNGKkAAAAJ&hl=uk;

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. Yanovich V. P., Kupchuk I. M. Determination of rational operating parameters for a vibrating dysk-type grinder usedin ethanol industry. INMATEH – Agricultural Engineering. 2017. Vol. 52, № 2. P. 143–148. (Scopus, SNIP: 0.847; Web of Science).
2. Kupchuk I. M., Solona O. V., Derevenko I. A., Tverdokhlib I. V. Verification of the mathematical model of the energy consumption drive for vibrating disc crusher. INMATEH – Agricultural Engineering. 2018. Vol. 55, № 2. P. 113–120. (Scopus, SNIP: 0.847; Web of Science).
3. Solona O., Derevenko I., Kupchuk I. Determination of plasticity for pre-deformed billet. Solid State Phenomena. 2019. Vol. 291. P. 110–120. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.291.110. (Scopus, SNIP: 0.494).

4. Solona O., Kupchuk I. Dynamic synchronization of vibration exciters of the three-mass vibration mill Przeglad Elektrotechniczny. 2020. Vol. 96, №3. P. 161–165. https://doi.org/10.15199/48.2020.03.35 (Scopus, SNIP: 0.432; Web of Science).
5. Kuznietsova I., Bandura V., Paziuk V., Tokarchuk O., Kupchuk I. Application of the differential scanning calorimetry method in the study of the tomato fruits drying process. Agraarteadus. 2020. Vol. 31, №2. P. 173–180. https://doi.org/10.15159/jas.20.14 (Scopus, SNIP: 0.546).
6. Solona O., Kovbasa V., Kupchuk I. Analytical study of soil strain rate with a ploughshare for uncovering slit. Agraarteadus. 2020. Vol. 31, №2. P. 212–218. https://doi.org/10.15159/jas.20.22 (Scopus, SNIP: 0.546).
7. Honcharuk I., Kupchuk I., Solona O., Tokarchuk O., Telekalo N. Experimental research of oscillation parameters of vibrating-rotor crusher. Przeglad Elektrotechniczny. 2021. Vol. 97, №3. P. 97–100. https://doi.org/10.15199/48.2021.03.19 (Scopus, SNIP: 0.432; Web of Science).
8. Hrushetskyi S., Yaropud V., Kupchuk I., Semenyshena R. The heap parts movement on the shareboard surface of the potato harvesting machine. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series II: Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering. 2021. Vol. 14 (63), № 1. P. 127-140. https://doi.org/10.31926/but.fwiafe.2021.14.63.1.12 (Scopus, SNIP: 0.258).
9. Gunko I., Hraniak V., Yaropud V., Kupchuk I., Rutkevych V. Optical sensor of harmful air impurity concentration. Przegląd Elektrotechniczny. 2021. Vol. 97, №7. P. 76-79. https://doi.org/10.15199/48.2021.07.15 (Scopus, SNIP: 0.432; Web of Science).
10. Kovbasa V., Solona O., Deikun V., Kupchuk I. Functions derivation of stresses in the soil and resistance forces to the motion of a plough share for cavity creation. UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2021. Vol. 83, № 3. P. 305–318. (Scopus, SNIP: 0.316).
11. Borysiuk D., Spirin A., Kupchuk I., Tverdokhlib I., Zelinskyi V., Smyrnov Ye., Ognevyy V. The methodology of determining the place of installation of accelerometers during vibrodiagnostic of controlled axes of wheeled tractors. Przegląd Elektrotechniczny. 2021. Vol. 97, № 10. P. 44-48. https://doi.org/10.15199/48.2021.10.09 (Scopus, SNIP: 0.432; Web of Science).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях
1. Yanovych V., Kupchuk. I. Determination of rational operating parameters of vibration crusher in accordance with dispersion of material. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №2(97). С.104-108. http://tetapk.vsau.edu.ua/files/pdfa/3798.pdf
2. Купчук І.М. Компромісна оптимізація режимних параметрів процесу подрібнення зернової сировини при виробництві етилового спирту. Вібрації в техніці та технологіях. 2017. №4 (87). С. 91-100. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vvtt_2017_4_17
3. Купчук І.М. Дослідження процесу подрібнення зерна дисковим ударним елементом. Технічний сервіс агропромислового, лісового і транспортного комплексів. 2018. № 11. С. 41-48. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=tcalk_2018_11_7
4. Купчук І.М., Браніцький Ю.Ю. Розробка програмного алгоритму розрахунку кінематичних параметрів робочих органів віяльно-калібрувальної машини. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №2(97). С. 80-87. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vvtt_2018_2_13
5. Купчук І.М. Перспективи розвитку конструктивних схем вібраційних приводів транспортних і технологічних машин АПК. Вібрації в техніці та технологіях. 2018. . №3(90). С. 44-52. http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/perspektivi-rozvitku-konstruktivnih-shem-vibracijnih-privodiv-transportnih-ta-tehnologichnih-mashin-apk
6. Komakha V., Burlaka S., Kupchuk I., Yatskovska R. Analysis of technologies of sowing and sowing. Сільське господарство та лісництво. 2018. № 11. С. 123-131 http://forestry.vsau.org/uk/particles/analysis-of-technologies-of-sowing-and-sowing
7. Купчук І.М. Експериментальні дослідження процесу подрібнення фуражного зерна вібраційною дисковою дробаркою. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №3 (94). С. 68-75. http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/eksperimental-ni-doslidzhennya-procesu-podribnennya-furazhnogo-zerna-vibracijnoyu-diskovoyu-drobarkoyu.
8. Solona O.V., Kovbasa V.P., Kupchuk I.M. The contact interaction dynamics of the working tool of the mole plowshare with the soil during forming prosess a channel for an anti-filtration screen. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №2 (97). С. 81-89. http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/dinamika-kontaktnoyi-vzayemodiyi-robochogo-organa-krotovogo-pluga-z-gruntom-pri-formuvanni-kanala-dlya-protifil-tracijnogo-ekrana
9. Видмиш А.А., Возняк О.М., Купчук І.М., Бойко Д.Л. Дослідження медіанної фільтрації одновимірних сигналів. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №1 (96). С. 88-102. http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/doslidzhennya-mediannoyi-fil-traciyi-odnovimirnih-signaliv
10. Ярошенко Л.В., Замрій М.А., Купчук І.М. Розробка конструкції та дослідження технологічних параметрів машин для вібраційної відцентрово-планетарної обробки. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №2 (97). С. 41-50. http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/rozrobka-konstrukciyi-ta-doslidzhennya-tehnologichnih-parametriv-mashin-dlya-vibracijnogo-vidcentrovo-planetarnoyi-obrobki
11. Граняк В.Ф., Купчук І.М., Гонтар В.Г. Метод та засіб прямого автоматизованого вимірювального контролю ізоляції обмоток електричних машин. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №2 (109). С. 129-137. http://tetapk.vsau.org/uk/particles/metod-ta-zasib-pryamogo-avtomatizovanogo-vimiryuval-nogo-kontrolyu-izolyaciyi-obmotok-elektrichnih-mashin
12. Купчук І.М., Вовк В. Ю., Дацюк Д. А. Оцінка економічної ефективності технічної модернізації підготовчого етапу технологічного процесу виробництва етанолу. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. 2020. № 2 (283). С. 36-46. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/6-4.pdf
13. Купчук І.М., Яропуд В.М., Телекало Н.В., Граняк В.Ф. Перспективи та передумови впровадження автономних систем електрозабезпечення агропромислових підприємств. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 3 (110). С. 51-63. http://tetapk.vsau.org/uk/particles/perspektivi-ta-peredumovi-vprovadzhennya-avtonomnih-sistem-elektrozabezpechennya-agropromislovih-pidpriyemstv
14. Токарчук О.А., Купчук І.М. Дослідження впливу конструкції і розмірів забірної і калібруючої поверхні безстружечних мітчиків на процес видавлювання різьби. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №3 (98). С. 76-84. http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/doslidzhennya-vplivu-konstrukciyi-i-rozmiriv-zabirnoyi-i-kalibruyuchoyi-poverhni-bezstruzhechnih-mitchikiv-na-proces-vidavlyuvannya-riz-bi
15. Пришляк В. М., Купчук І.М., Дідик А. М., Купчук В. М. Cтан і перспективи застосування програм віддаленого адміністрування в навчальному процесі студентів інженерних спеціальностей. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. 2020. № 4 (287). С. 57-63. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/12-12.pdf
16. Купчук І.М., Токарчук О.А., Гонтар В.Г., Дідик А.М. Аналіз балансу потужності технологічної системи подрібнення рослинних сільськогосподарських відходів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 4 (111). С. 122-128. http://tetapk.vsau.org/uk/particles/analiz-balansu-potuzhnosti-tehnologichnoyi-sistemi-podribnennya-roslinnih-sil-s-kogospodars-kih-vidhodiv
17. Солона О.В., Купчук І.М., Гонтар В.Г., Дідик А.М. Оцінка впливу швидкісних режимів ротора на споживання електроенергії приводом вібраційної дискової дробарки. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 4 (99). С. 40-48. http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/ocinka-vplivu-shvidkisnih-rezhimiv-rotora-na-spozhivannya-elektroenergiyi-privodom-vibracijnoyi-diskovoyi-drobarki
18. Kupchuk I., Tokarchuk O., Hontar V., Zamrii M. The kinematic analysis of a vibration crusher for feed grain. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 1 (100). С. 32-38. http://vibrojournal.vsau.org/en/particles/the-kinematic-analysis-of-a-vibration-crusher-for-feed-grain
19. Середа Л.П., Купчук І.М., Ковальчук Д.А., Замрій М.А. Розробка пристрою для фрезерного обробітку грунту з одночасним внесенням добрив. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. № 1 (112). С. 152-161. http://tetapk.vsau.org/uk/particles/rozrobka-pristroyu-dlya-frezernogo-obrobitku-gruntu-z-odnochasnim-vnesennyam-dobriv
20. Ольшанський В.П., Сліпченко М.В., Твердохліб І.В., Купчук І.М. Коливання імпульсно навантаженого осцилятора з квадратичним опором у складі дисипативної сили. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 2 (101). С. 35-45. http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/kolivannya-impul-sno-navantazhenogo-oscilyatora-z-kvadratichnim-oporom-u-skladi-disipativnoyi-sili
21. Спірін А.В., Твердохліб І.В., Купчук І.М., Побережець Ю.М. Обґрунтування енергоефективних режимів процесу досушування продуктів фракційної переробки люцерни. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. №2 (113). С. 142-151. http://tetapk.vsau.org/uk/particles/obgruntuvannya-energoefektivnih-rezhimiv-procesu-dosushuvannya-produktiv-frakcijnoyi-pererobki-lyucerni
22. Yanovych V., Kupchuk. I. Development of movement mathematical model for executive bodies of gyroscope-type mill. SWorld journal: Technical sciences. 2017. Issue 13. C. 174-184. https://www.sworld.com.ua/e-journal/swj13.pdf


Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами
1. Мазур В.А., Гончарук І.В., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Телекало Н.В., Купчук І.М. Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур: монографія. Вінниця: НІЛАН-ЛТД. 186 с.

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації):
1. Солона О.В., Янович В.П., Купчук І.М. Вібраційна дробарка : пат. № 124326 Україна : МПК (2006) B02C 25/00. № u201707512; заявл. 17.07.2017. опубл. 10.04.2018 р., бюл. №7/2018.
2. Янович В.П., Купчук І.М. Маховик «VDMI» : пат. № 124327 Україна : МПК F16F 15/30 (2006.01). № u201707514; заявл. 17.07.2017. опубл. 10.04.2018 р., бюл. №7/2018.
3. Солона О.В., Купчук І.М., Янович В.П., Полєвода Ю.А. Керований вібропривод : пат. № 131864 Україна : МПК B06B 1/16 (2006.01). № u201804718; заявл. 27.04.2018. Опубл. 11.02.2019 р., бюл. №3/2019.
4. Купчук І.М. Вібраційна дискова дробарка «VCS-1» : пат. № 133726 Україна, МПК (2006) B02C 13/00. № u201809822 ; заявл. 01.10.2018. Опубл. 25.04.2019 р., бюл. №8/2019.
5. Полєвода Ю.А., Твердохліб І.В., Купчук І.М., Соломон А.М. Обладнання для лущення волоських горіхів : пат. № 137176 Україна : МПК (2006) A23N 5/00 A23N 5/08 (2006.01). № u201902902; заявл. 25.03.2019. Опубл. 10.10.2019 р., бюл. №19/2019.
6. Гончарук І.В., Яропуд В.М., Алієв Е.Б., Купчук І.М. Адаптивний тритрубний теплоутилізатор : пат. № 148273 Україна : МПК 24F 3/052 (2006.01), F24F 7/04 (2006.01). № u202101276; заявл. 15.03.2021. Опубл. 22.07.2021, бюл. №29/2021.

б) перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
1. Купчук І. М., Токарчук О. А., Телекало Н. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Науковий твір «Структурна схема з описом «Гібридна система автономного електрозабезпечення» : Свід. № 100458 від 13.11.2020. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 62, 2021. https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright
2. Купчук І. М., Шаргородський С. А., Телекало Н. В., Токарчук О. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп'ютерна програма «Harvesting Cereals Optimization v.1.0» («Harvesting сereals v.1.0») : Свідоцтво № 100674 від 17.11.2020. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 62, 2021. https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright
3. Купчук І. М., Гонтар В. Г., Єленич А. П., Дідик А. М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Науковий твір «Узагальнена структурно-технологічна схема з описом «Універсальний подрібнювач рослинних відходів» : Свідоцтво № 102203 від 01.02.2021. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 63, 2021. https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright
4. Купчук І. М., Шаргородський С. А., Холодюк О. В., Левчук К. І., Гонтарук Я. В., Дідик А. М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп'ютерна програма «Harvesting Cereals Optimization v. 1.1.5» («Harvesting сereals v. 1.1.5») : Свідоцтво № 102287 від 03.02.2021. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 63, 2021. https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright
5. Купчук І. М., Зубар І. В., Онищук Ю. В., Дідик А. М., Замрій М. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп'ютерна програма «Harvesting Cereals Optimization v. 1.2» («Harvesting сereals v. 1.2») : Свідоцтво № 103729 від 05.04.2021. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 64, 2021. https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright
6. Купчук І. М., Шаргородський С. А., Зубар І. В., Онищук Ю. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп'ютерна програма «Fuel consumption calculation v.1.0» : Свідоцтво № 103401 від 24.03.2021. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 64, 2021. https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright
7. Гончарук І. В., Купчук І. М., Солона О. В., Мельник О. С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп'ютерна програма «Smart IR-Control Robotic Chassis v 1.0» («Robot Smart Control v 1.0») : Свідоцтво № 103284 від 18.03.2021. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 64, 2021. https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright
8. Мазур В. А., Гончарук І. В., Дідур І. М., Панцирева Г. В., Телекало Н. В., Купчук І. М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Монографія «Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур» : Свідоцтво № 104195 від 21.04.2021. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 64, 2021. https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright
9. Купчук І.М., Шаргородський С.А., Твердохліб І.В., Телекало Н.В., Колесник Т.В., Дідик А.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп'ютерна програма «Optimization of agricultural transportation v. 1.0» («Agro- transportation оptimization v. 1.0») : Свідоцтво №107370 від 16.08.2021. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 66, 2021. https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright


Державні нагороди/відзнаки/стипендії/премії
Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених, Постанова президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня 2020 року № 4.

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, у яких НПП є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи індексується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік)
Член редакційної колегії фахового наукового видання (Категорія Б) «Техніка, енергетика, транспорт АПК». В журналі вирішуються проблеми створення та удосконалення техніки та технологій для сільського господарства: 131 - Прикладна механіка, 132 - Матеріалознавство, 133 - Галузеве машинобудування, 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 208 - Агроінженерія. Засновник журналу: Вінницький національний аграрний університет. http://tetapk.vsau.org/en/pages/editorial-board
Член редакційної колегії фахового наукового видання (Категорія Б) «Вібрації в техніці та технологіях». Журнал присвячено висвітленню проблем з вібраційних технологій і машин, математичних методів досліджень вібраційних процесів: 131 – Прикладна механіка, 132 – Матеріалознавство, 133 – Галузеве машинобудування, 113 – Прикладна математика, 181 – Харчові технології. Засновник журналу: Вінницький національний аграрний університет. http://vibrojournal.vsau.org/uk/pages/editorial-board

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів (зазначити кількість аспірантів та назви дисертаційних досліджень)
1. Гонтар Володимир Григорович, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 133 – галузеве машинобудування. Тема дисертації: «Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів подрібнювача сільськогосподарських відходів рослинного походження».

2. Присяжнюк Юрій Сергійович, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 133 – галузеве машинобудування. Тема дисертації: «Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів біогазової установки».

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
- розроблення мехатронних систем їх використання для потреб АПК України;
- застосування низькочастотних коливань в технологічних процесах агропромислового комплексу;
- автономне енергопостачання об’єктів АПК на основі ВДЕ.

Особисті дані
Омельянов Олег Миколайович

E-mail: omomelyanov@gmail.com

Посада: асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін інженерно-технологічного факультету

Інформація про освіту
Вінницький політехнічний інститут
Машинобудування, спеціаліст

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3819-5336;
Scopus Author ID: 57226829019
Researcher ID: I-4471-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XYqIoJYAAAAJ

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Scopus – 0, Omelyanov Oleg.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226829019

Індекс Гірша (Google Scholar) – 3.
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XYqIoJYAAAAJ

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік)
1. Palamarchuk I., Rogogvskii I., Titova L., Omelyanov O. Experimental evaluation of energy parameters of volumetric vibroseparation of bulk feed from grain. Engineering for Rural Development. 2021. № 20, P. 1761–1767
doi: 10.22616/erdev.2021.20.tf386. Jelgava, 26-28.2021 (Scopus, SNIP: 0.453; Web of Science).
12. Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях (навести посилання)
1. Омельянов О.М. Аналіз приводних механізмів сепаратора комбікормів. Вібрації в техніці та технологіях. 2017. №2, (85). С. 121-128.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=XYqIoJYAAAAJ&citation_for_view=XYqIoJYAAAAJ:mB3voiENLucC
2. Омельянов О.М. Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах Вібрації в техніці та технологіях. 2017. №4, (87). С. 129-134.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vvtt_2017_4_22
3. Солона О.В., Деревенько І.А., Рудницький Б.О., Омельянов О.М. Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №4(99). С. 41-45
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=tetapk_2017_4_10
4. Стаднік М.І., Ярошенко Л.В., Омельянов О.М. Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушарки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції. Вібрації в техніці та технологіях. 2018. №1, (88). С. 68-77.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=XYqIoJYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=XYqIoJYAAAAJ:HDshCWvjkbEC
5. Омельянов О.М. Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань. Вібрації в техніці та технологіях. 2018. №2, (89). С. 88-93.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=XYqIoJYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=XYqIoJYAAAAJ:hC7cP41nSMkC
6. Омельянов О.М. Перспективи реалізації процесів вібраційного розділення. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №1, (92). С. 72-86
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=XYqIoJYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=XYqIoJYAAAAJ:blknAaTinKkC
7. Омельянов О.М. Обґрунтування впливу механічних коливань на процес обробки сипкої маси. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №2, (93). С. 68-74.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=XYqIoJYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=XYqIoJYAAAAJ:YFjsv_pBGBYC
8. Омельянов О.М. Дослідження впливу технологічного завантаження на параметри руху вібраційного сепаратора. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. №4, (95). С. 89-94
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=XYqIoJYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=XYqIoJYAAAAJ:R3hNpaxXUhUC
9. Спірін А.В., Твердохліб І.В., Вовк В.Ю., Омельянов О.М. Ways to intensify the collection seed of herbares. Annali d’Italia» journal Technical Sciences. 2020. vol.1, №.14. Pag. 55-60. Italy. ISSN 3572-2436
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=XYqIoJYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=XYqIoJYAAAAJ:J_g5lzvAfSwC
10. Омельянов О.М., Замрій М.А. Напрямки підвищення ефективності використання вібраційних технологічних машин. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №4, (99). С. 49-58
http://vibrojournal.vsau.org/uk/particles/napryamki-pidvishennya-efektivnosti-roboti-vibracijnih-tehnologichnih-mashin
11. Омельянов О.М., Полєвода Ю.А., Замрій М.А. Перспективи застосування вібрації при різанні метеріалів. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. №1, (100). С. 104-114
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=XYqIoJYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=XYqIoJYAAAAJ:zA6iFVUQeVQC

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок (вказати назву, номер та дату реєстрації)
1. Пристрій для вібраційної обробки
Ярошенко Л.В., Омельянов О.М. Патент на винахід № 120120 України, МПК B24В 31/073. Номер заявки а 2017 10670 Заявлено 02.11.2017 Опубліковано 10.10.2019. Бюл.№19

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень:
- розробка вібраційних машин для сепарації сипких матеріалів;
- застосування вібрації в технологічних процесах агропромислового комплексу.

Навчання студентів проводиться з дисциплін: опір матеріалів, теоретична механіка, прикладна механіка, технічна механіка, інженерна механіка, механіка матеріалів і конструкцій, теорія механізмів і машин, динаміка та міцність машин, інженерні розрахунки на ПЕОМ, охорона праці, безпека праці та життєдіяльності, охорона праці в галузі, охорона праці в галузі та цивільний захист, аналіз технологічних систем, які проводяться в лабораторіях з теорії механізмів і машин, механіки матеріалів та динаміки машин, охорони праці і безпеки життєдіяльності та кабінеті з дисципліни Інженерні розрахунки на ПЕОМ.

Лабораторія з теорії механізмів і машин

 

Кабінет з механіки матеріалів та динаміки машин

Професорсько-вкладацький склад кафедри активно готує студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах (переможці: 2016 р. – Омельчук Т.М., 2017 р. – Бельдій І.Ю., 2018 р. – Замрій М.А., 2019 р. Лисенко Р.Д., Кушнір В.П.), конкурсах наукових робіт, стартапах (Войтенко А.Р., Солона О.В., Мельник. О.С., Купчук І.М. – І місце у Всеукраїнському конкурсі стартапів 2018 р.), наукових конференціях як Всеукраїнського, так і Міжнародного рівня.

Наукові дослідження проводяться за індивідуальними та госпдоговір ними тематиками:
1. Вдосконалення технологічних процесів холодного об’ємного штампування на основі формування моделі штампованих матеріалів з використанням вібротехнологій (Сивак Р.І., Солона О.В.);
2. Забезпечення ефективності роботи двигунів внутрішнього згорання, працюючих на різних видах біопалива шляхом розробки змішувача з електронним керуванням, чутливим до навантажувально-швидкісних режимів (Гунько І.В., Бурлака С.А.);
3. Дослідження енергоефективності та екологічності біодизельного палива, виробленого з різної рослинної сировини при його використанні в роботі двигунів внутрішнього згорання (Гунько І.В.).

Лабораторія з охорони праці і безпеки життєдіяльності

 

Кабінет з дисципліни Інженерні розрахунки на ПЕОМ

Науковці кафедри мають чималий науково-видавничий здобуток. Ними видано 10 монографій, 18 навчальних посібників, 1 підручник, опубліковано понад 400 наукових статей, одержано більше 200 авторських свідоцтв та патентів. Викладачі кафедри працюють над дослідженнями актуальних проблем з розробки нових технологічних процесів з використанням прогресивних методів пластичного деформування, дослідження вібраційних ефектів та створення на їх основі прогресивних енергоощадних технологій і обладнання для сільськогосподарського виробництва та машинобудування, вирощування та збирання насіння трав, заготівлі кормів, розробкою машин з віброприводом для сепарації сільськогосподарської продукції, теоретико-методичних основ підготовки фахівців у ВНЗ аграрного профілю, охорони праці. Тематика наукових досліджень є ініціативною.На кафедрі студенти мають змогу займатися науковою діяльністю в гуртках: «Механік-дослідник», «Міцність та надійність».

Аспіранти та здобувачі:

  • Колісник М. А. (4-й рік навчання)
  • Рекечинський В. І. (3-й рік навчання)
  • Кучеренко Ю. С (2-й рік навчання)
  • Залізняк Р. О.(1-й рік навчання)
  • Карпійчук М. Ф. (1-й рік навчання)
  • Паладій М. С. (1-й рік навчання)

Науковими керівниками аспірантів є професор Матвійчук В. А., доцент Сивак Р.І.

Проведення аспірантами наукових досліджень

Договори про співпрацю:

Події у світлинах