logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Підготовчий відділ

Місцезнаходження:вул. Пирогова 3, кабінет 500
Телефон:067-96-21-400
Emailpv.vnau@ua.fm, training@vsau.vin.ua

Підготовче відділення є складовою частиною Центру довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи. Відділення здійснює підготовку учнів старших класів та випускників середніх загальноосвітніх шкіл, студентів старших курсів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації та випускників професійно – технічних закладів освіти до зовнішнього незалежного оцінювання.

Навчальні плани підготовчих курсів розроблені на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених Міністерством освіти і науки України, додаток до наказу МОН № 1121 від 1 жовтня 2014 року "Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти".

Слухачам відділення надається можливість поглибленого вивчення української мови та спеціальних або профільних дисциплін для вступу на окремі напрями, таких як біологія, англійська мова, фізика, математика, історія, географія, хімія, а також поглибленої підготовки з профільних дисциплін, яка наближена до рівня вимог до студентів 1 курсу всіх факультетів університету. Навчальний план дисципліни складається з 150 годин з кожного предмету.

Так, протягом останніх років на 1 курс всіх форм навчання зараховуються до 90% слухачів підготовчих курсів. Крім цього, випускники відділення складають тести ЗНО з конкурсних дисциплін у середньому на 10-15 балів вище, ніж всі інші абітурієнти.

Для кращої підготовки абітурієнтів ведеться посилена робота підготовчим відділенням. Підготовчі курси діють за наступними формами навчання: очно-заочнавечірнязаочно-дистанційнаскорочена.

Підготовче відділення разом із відділом міжнародних зв’язків згідно ліцензії Міністерства освіти та науки України щодо надання освітньої послуги з підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади готове до здійснення довузівської підготовки іноземців. Підготовлені та розроблені навчальні плани та робочі програми для студентів – іноземців.

Концепція навчання на підготовчому відділенні передбачає як поглиблення знань з окремих дисциплін та підготовку до зовнішнього оцінювання знань, так і адаптацію до майбутнього навчання у вищому навчальному закладі та професійну орієнтацію у виборі майбутньої спеціальності абітурієнтів.

Навчальний процес на підготовчому відділенні організовується у таких формах: лекції, виконання індивідуальних завдань (самостійна робота), консультації, контрольні заходи і підсумкова атестація. 

 

За участі викладачів відділення розроблені навчально-тренувальні матеріали з практичними вправами та тестовими завданнями для вироблення в абітурієнтів стійких умінь і навичок.

Календарно-тематичні плани з дисциплін, які винесені на зовнішнє незалежне оцінювання, розроблені на підставі затверджених Міністерством освіти і науки України програм ЗНО. Слухачі повністю забезпечені дидактичними та методичними матеріалами для самостійної роботи, у тому числі на електронних носіях, також з використанням інформаційних технологій за допомогою мережі Internet.

Для заохочення талановитої сільської молоді та забезпечення контингенту абітурієнтів проводиться тренувальне тестування з української мови та літератури, математики, біології, географії, фізики, історії, іноземних мов.

Працівники відділення є постійними учасниками «Днів відкритих дверей» та інших заходів, що проводить Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи, з метою збільшення кількості абітурієнтів.

Відділення довузівської підготовки активно співпрацює з міськими та районними відділами освіти Вінницької області, з працівниками Вінницького регіонального Центру оцінювання якості освіти. 

 

Події у світлинах