укр |  eng Перехід до системи Сократ
Головна
Про нас
Факультети
Коледжі
Абітурієнту
Студенту
Послуги
Історія університету
 
Університет сьогодні
 
Всеукраїнський науково-навчальний консорціум: становлення та розвиток
 
Професори університету
 
Статут ВНАУ 2017
 

Вінницький національний аграрний університет (ВНАУ)

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3

Приймальня ректора
тел. (0432) 46-00-03
Приймальня президента у-ту
тел. (0432) 46-00-03
e-mail: rector@vsau.org
e-mail: office@vsau.org

Приймальна комісія

тел. (0432) 46-74-37
тел. (0432) 57-44-42
e-mail: PK_VNAU@i.ua

Комутатор
тел. (0432) 43-85-20
тел. (0432) 43-72-30

Проїзд: тролейбус № 12
Чехова – Аграрний університет
тролейбус № 13 Меморіал визволення – Аграрний універ.
тролейбус № 14 Залізничний вокзал – Аграрний універ.
маршрутне таксі № 10-А Площа перемоги – Аграрний універ.
маршрутне таксі № 16 Меморіал Визволення - Аграрний універ.
маршрутне таксі № 18-А


Історія та становлення університету (1982-2009 рр.)
У радянський період на Вінниччині утворилася широка мережа середніх спеціальних сільськогосподарських навчальних закладів, зокрема, у Брацлаві, Верхівці, Тульчині, Іллінцях, Комаргороді, Чернятині, Михайлівцях та ін. Однак вони не повністю забезпечували агропромисловий комплекс висококваліфікованими кадрами (за архівними даними, на початку 80-х рр. XX ст. у колгоспах і радгоспах Вінницької області працювало понад 15 тис. керівників та спеціалістів середньої ланки агропромислового виробництва, з яких лише 3270 осіб мали вищу сільськогосподарську освіту, 12070 – середню спеціальну. Понад 17% голів колгоспів та радгоспів, 30% головних агрономів не мали фахової вищої освіти. Господарства області потерпали від нестачі головних зооінженерів, агрономів, бухгалтерів). Для розбудови сільськогосподарського виробництва області запрошувались молоді спеціалісти, які здобули освіту у ви­щих аграрних закладах країни областей колишнього Радянського Союзу. Але і ці заходи не мали позитивного результату. Вищого навчального закладу сільськогосподарського профілю, яке б повністю забезпечило агропромисловий комплекс Вінниччини власними висококваліфікованими кадрами, на той час область не мала. Рішення про його відкриття було прийнято у 1982 році.


Відкриття Вінницького філіалу Української ордена
Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської
академії, 1982 р.Посвята першокурсників в студенти, 1985 р.
Так, згідно наказу Міністра сільського господарства СРСР № 153 від 3 серпня 1982 р., у Вінниці розпочав свою діяльність філіал Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії, відомий нині як Вінницький національний аграрний університет. Вагомий внесок у розв’язання даного питання зробив перший секретар обкому КПУ Вінницької області В. М. Таратута. Розмістився новий вуз у будівлях Вінницької школи підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів (навч. корпус №1). Наприкінці серпня 1982 року були зараховані на навчання перші 152 студенти. Було розпочато підготовку фахівців з денної та заочної форм навчання за спеціальностями: «Агрономія», «Зоотехнія», «Механізація сільського господарства». Директором Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії призначено Зрібняка Бориса Івановича (нині – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник нашого у-ту, доцент).
Структура новоствореного навчального закладу була такою: дирекція; кафедра суспільних наук; кафедра рослинництва, селекції і насінництва; кафедра загального тваринництва; кафедра тракторів і автомобілів; кафедра фізики і математики. Серед перших викладачів були В. М. Костенко, Ф. X. Джос, B. C. Мамалига, Т. В. Марчак, В. C. Подчасова, А. Ф. Дячук, М. Я. Дерев’яга, A. C. Андріанов, Є.Й. Левданський, А.С. Антонюк, Ребедайло В.М., Хом’яківський Ю.Л., Джеджула О.М., Ваніна І.І., Харіна Н.М., Прилуцька М.Д., Пуздимір М. І., Ф.І. Щербацький...Перший директор Вінницького філіалу
Української сільськогосподарської академії
Зрібняк Борис Іванович
(21.09.1982 р. - 01.01.1987 р.)

Ректор Вінницького державного сільськогосподарського інституту, а згодом Вінницького державного аграрного університету –
Середа Леонід Павлович
(10.07.1992 – 13.07.2009 р.)

Дуже великий внесок у розвиток матеріально-технічної бази Вінницького філіалу УСГА зробив його перший директор, ветеран війни та праці, доцент Б. І. Зрібняк. Це за його керівництва було побудовано навчальний корпус №3, гуртожиток №2, нову котельню, розпочато зведення навчального корпусу №2, гуртожитку №4 та житлового 30-ти квартирного будинку для викладачів. Вагомий внесок у розбудову вузу зробили будівельні організації Вінницької області та Міністерства агропромисло­вого комплексу СРСР (керівники Л. Ю. Бабчук та В. М. Гиренко), які брали участь у будівництві навчальних корпусів, студентського гуртожитку № 2, котельні, МТС «Модуль», надавали житло для викладачів. Матеріально-технічну базу для факультету механізації сільського господарства створило обласне об’єднання сільгосптехніки, яке очолював В. А. Легун. Власним коштом об’єднання побудувало приміщення факультету механізації з майданчиком для зберігання сільськогосподарської техніки. На баланс філіалу для навчальних цілей було передано повний набір нових тракторів, автомобілів та сільськогосподарських машин, які використовувалися для навчання студентів. Аудиторними меблями, навчальними програмами та унаочненням допоміг базовий вуз – Українська сільгоспакадемія. Навчальні посібники, підручники виділили ВНЗ Вінниці, художню літературу для бібліотеки – обласна бібліотека ім. Тімірязєва. Завод «Ремтехсільмаш» надав лабораторне обладнання з технічних дисциплін, а облрада – спортивне.
Неоціненний внесок у розбудову нашого вузу зробили і його перші студенти. Для виконання будівельних робіт з них було сформовано два студентські будівельні загони, які працювали у дві зміни. Їхніми зусиллями були зведені навчальний корпус №3, гуртожиток № 2, МТС «Модуль». Активно на будівництві трудилися студенти Степан Рацький, Микола Муковоз, Олександр Лебідь, Юрій Чорний, Анатолій Ганай, Борис Маніло, Сергій Похвалюк, Олександр Носенко, Іван Кравченко та багато ін. Пліч-о-пліч зі студентами під час «суботників» працювали і викладачі новоствореного філіалу (керівником будівельних загонів був тодішній секретар комітету комсомолу, а нині доцент вузу В. Л. Тодосійчук). На колгоспних полях Вінниччини сумлінно трудився зернозбиральний студентський загін, який очолював завідувач кафедри, доцент Л. П. Середа, комісаром загону був студент факультету механізації сільського господарства В. В. Томчук.


Студентський будівельний загін на зведенні корпусу № 3,
1982 р.

Заняття зі студентами проводить керівник "Облсільгосптехніка" Легун В.А., 1987 р.

У 1983 році за клопотанням керівництва області та сприяння тодішнього міністра сільського господарства СРСР В. К. Мєсяца і члена Політбюро ЦК КПУ І. О. Мозгового було отримано дозвіл на створення у філіалі економічного факультету з денною та заочною формами навчання за спеціальностями:«Економіка та організація сільського господарства» та «Бухгалтерський облік у сільському господарстві». У жовтні 1986 р. до складу філіалу вже входили такі факультети: агрономічний, зооінженерний, економічний та факультет механізації сільського господарства. На 16-х кафедрах працювали 104 викладачі, які навчали понад 2100 студенів денної та заочної форм.
Першими студентами філіалу були випускники сільських шкіл Вінниччини, значна частина з яких мала стаж роботи в колгоспах та радгоспах області, знала та любила працю хлібороба. Більшість юнаків відслужила в лавах Радянської армії та успішно пройшла конкурсний відбір. Особливо необхідно згадати студентів заочної форми навчання. Це були справжні професіонали – голови колгоспів та радгоспів, провідні спеціалісти агропромислового комплексу, які мали унікальні практичні знання та навички.
У 1987 р. Вінницький філіал УСГА очолив к.і.н., доцент Анатолій Іванович Луценко. У квітні 1991 року філіал реорганізовано у самостійний Вінницький сільськогосподарський інститут, який у 1992 році набув статусу державного. Новостворений інститут міг гордитися своїми здобутками: протягом 1982-1991 років було підготовлено 1874 спеціалісти сільського господарства; на початку 1992 р. на чотирьох факультетах інституту навчалися 3244 студенти. На 20 кафедрах працювали 172 викладачі, з яких 5 докторів наук, професорів, 72 кандидати наук, доценти.
З липня 1992 р. по липень 2009 року посаду ректора обіймав к.т.н., професор Л. П. Середа. Леонід Павлович здійснив значну роботу з розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу. В умовах економічної кризи в Україні у першій половині 90-х рр. XX ст. було завершено будівництво навчального корпусу № 2, машинно-технологічної станції «Модуль», 30-квартирного житлового будинку, автогаража, гуртожитку №4.
Леонід Павлович Середа був ініціатором створення регіонального університетського центру, до складу якого у 1997 році, як структурні підрозділи, увійшли Верхівський сільськогосподарський технікум, Тульчинський технікум ветеринарної медицини, ботанічний сад «Поділля», Інститут післядипломної освіти та дорадництва. У березні 2000 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України на базі Вінницького державного сільськогосподарського інституту створено Вінницький державний аграрний університет (ВДАУ). Завдяки організаторським здібностям, високому професіоналізму, сумлінному ставленню до виконання своїх посадових обов’язків Л. П. Середа удостоєний почесного звання «Заслужений працівник освіти України» та нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.
Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 26 травня 2003 р. № 148 «Про створення регіональних структурних підрозділів Вінницького державного аграрного університету» до складу ВДАУ увійшли Брацлавський сільськогосподарський технікум, Вінницький технікум м’ясної та молочної промисловості, Іллінецький, Ладижинський, Чернятинський аграрні технікуми, Могилів-Подільський технологічний технікум, Немирівський будівельний технікум, що дало змогу створити регіональний аграрний заклад з підготовки всіх необхідних агропромисловому комплексу Вінниччини фахівців.
Сopyright © 2010-2017 ВНАУ
Всі права захищено.

Розробка та супровід сайту: Liana company